Překlady Kladruby

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladruby

Překlad Kladruby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladruby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladruby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladruby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladruby nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kladruby: Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Kladruby: Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Videa, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články

Technické překlady Kladruby: Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Kladruby: Notářský zápis, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Apostila, Stanovy, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Certifikát, Oddací list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list

Právní překlady Kladruby: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kladruby: Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kladruby, Korektura Kladruby, Odborné překlady Kladruby, Právní překlady Kladruby, Překladatelská agentura Kladruby, Soudní překladatel Kladruby, Soudní překlady Kladruby, Technické překlady Kladruby, Tlumočení Kladruby, Překlady fancouzštiny Kladruby, Překlady italštiny Kladruby, Překlady maďarštiny Kladruby, Překlady španělštiny Kladruby, Překlady ukrajinštiny Kladruby