Expresní překlady Kladruby

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladruby

Expresní překlad Kladruby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladruby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladruby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladruby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladruby nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kladruby: Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál

Všeobecné překlady Kladruby: Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Videa, Email, Bakalářské práce

Prezentační překlady Kladruby: Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama

Právní překlady Kladruby: Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva

Ekonomické překlady Kladruby: Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Kladruby: Diplom, Soudní žaloba, Úmrtní list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Rozsudek, Apostila, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Rodný list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad