Překlady Kdyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kdyně

Překlad Kdyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kdyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kdyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kdyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kdyně nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Kdyně: Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama

Technické překlady Kdyně: Technologické postupy, Manuál, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka

Právní překlady Kdyně: Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Všeobecné překlady Kdyně: Abstrakt, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email

Ekonomické překlady Kdyně: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Kdyně: Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Apostila, Úmrtní list, Diplom, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Certifikát, Stanovy, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kdyně, Korektura Kdyně, Odborné překlady Kdyně, Právní překlady Kdyně, Překladatelská agentura Kdyně, Soudní překladatel Kdyně, Soudní překlady Kdyně, Technické překlady Kdyně, Tlumočení Kdyně, Překlady fancouzštiny Kdyně, Překlady italštiny Kdyně, Překlady maďarštiny Kdyně, Překlady španělštiny Kdyně, Překlady ukrajinštiny Kdyně