Expresní překlady Kdyně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kdyně

Expresní překlad Kdyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kdyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kdyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kdyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kdyně nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kdyně: Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Kdyně: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Kdyně: Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Odvolání, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Plná moc, Oddací list, Vysvědčení, Certifikát, Soudní žaloba, Rozsudek, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Norma, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti

Právní překlady Kdyně: Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kdyně: Reklama, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Všeobecné překlady Kdyně: Email, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad