Překlady Kaznějov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kaznějov

Překlad Kaznějov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kaznějov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kaznějov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kaznějov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kaznějov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kaznějov: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Kaznějov: Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Kaznějov: Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Certifikát

Všeobecné překlady Kaznějov: Abstrakt, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Kaznějov: Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Norma, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Stanovy, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Rodný list

Prezentační překlady Kaznějov: Katalog, Letáky, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kaznějov, Korektura Kaznějov, Odborné překlady Kaznějov, Právní překlady Kaznějov, Překladatelská agentura Kaznějov, Soudní překladatel Kaznějov, Soudní překlady Kaznějov, Technické překlady Kaznějov, Tlumočení Kaznějov, Překlady fancouzštiny Kaznějov, Překlady italštiny Kaznějov, Překlady maďarštiny Kaznějov, Překlady španělštiny Kaznějov, Překlady ukrajinštiny Kaznějov