Expresní překlady Kaznějov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kaznějov

Expresní překlad Kaznějov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kaznějov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kaznějov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kaznějov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kaznějov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kaznějov: Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Kaznějov: Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy

Prezentační překlady Kaznějov: PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články

Právní překlady Kaznějov: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo

Všeobecné překlady Kaznějov: Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Kaznějov: Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Stanovy, Úmrtní list, Vysvědčení, Rodný list, Společenská smlouva, Diplom, Pracovní smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad