Překlady Kašperské Hory

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kašperské Hory

Překlad Kašperské Hory

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kašperské Hory.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kašperské Hory

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kašperské Hory bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kašperské Hory nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kašperské Hory: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy

Právní překlady Kašperské Hory: Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kašperské Hory: Katalog, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky

Technické překlady Kašperské Hory: Odborný text, Návod k použití, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Kašperské Hory: Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Oddací list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Stanovy, Odvolání, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Úmrtní list, Diplom, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Norma, Rozsudek, Živnostenský list, Notářský zápis

Všeobecné překlady Kašperské Hory: Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kašperské Hory, Korektura Kašperské Hory, Odborné překlady Kašperské Hory, Právní překlady Kašperské Hory, Překladatelská agentura Kašperské Hory, Soudní překladatel Kašperské Hory, Soudní překlady Kašperské Hory, Technické překlady Kašperské Hory, Tlumočení Kašperské Hory, Překlady fancouzštiny Kašperské Hory, Překlady italštiny Kašperské Hory, Překlady maďarštiny Kašperské Hory, Překlady španělštiny Kašperské Hory, Překlady ukrajinštiny Kašperské Hory