Překlady Kasejovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kasejovice

Překlad Kasejovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kasejovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kasejovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kasejovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kasejovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kasejovice: Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Právní překlady Kasejovice: Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Technické překlady Kasejovice: Manuál, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy

Všeobecné překlady Kasejovice: Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Kasejovice: Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list, Revizní zpráva, Stanovy, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Odvolání, Diplom, Živnostenský list, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Plná moc, Průkaz totožnosti, Notářský zápis

Prezentační překlady Kasejovice: Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kasejovice, Korektura Kasejovice, Odborné překlady Kasejovice, Právní překlady Kasejovice, Překladatelská agentura Kasejovice, Soudní překladatel Kasejovice, Soudní překlady Kasejovice, Technické překlady Kasejovice, Tlumočení Kasejovice, Překlady fancouzštiny Kasejovice, Překlady italštiny Kasejovice, Překlady maďarštiny Kasejovice, Překlady španělštiny Kasejovice, Překlady ukrajinštiny Kasejovice