Expresní překlady Kasejovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kasejovice

Expresní překlad Kasejovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kasejovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kasejovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kasejovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kasejovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Kasejovice: Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kasejovice: Webové stránky, Reklama, Knihy, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty

Technické překlady Kasejovice: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Odborný text

Ekonomické překlady Kasejovice: Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Kasejovice: Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Rodný list, Revizní zpráva, Certifikát, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Kasejovice: Vědecké práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad