Překlady Karolinka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karolinka

Překlad Karolinka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karolinka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karolinka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karolinka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karolinka nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karolinka: Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Karolinka: Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady Karolinka: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Karolinka: Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Stanovy, Norma, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rodný list, Oddací list, Úmrtní list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom

Prezentační překlady Karolinka: Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Knihy

Všeobecné překlady Karolinka: Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Karolinka, Korektura Karolinka, Odborné překlady Karolinka, Právní překlady Karolinka, Překladatelská agentura Karolinka, Soudní překladatel Karolinka, Soudní překlady Karolinka, Technické překlady Karolinka, Tlumočení Karolinka, Překlady fancouzštiny Karolinka, Překlady italštiny Karolinka, Překlady maďarštiny Karolinka, Překlady španělštiny Karolinka, Překlady ukrajinštiny Karolinka