Expresní překlady Karolinka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karolinka

Expresní překlad Karolinka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karolinka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karolinka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karolinka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karolinka nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karolinka: Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Karolinka: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text

Všeobecné překlady Karolinka: Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Karolinka: Norma, Živnostenský list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Stanovy, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Certifikát, Diplom, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Oddací list, Apostila, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Karolinka: Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Karolinka: Tiskoviny, Knihy, Reklama, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad