Překlady Karlovy Vary

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karlovy Vary

Překlad Karlovy Vary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karlovy Vary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karlovy Vary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karlovy Vary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karlovy Vary nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Karlovy Vary: Odborný text, Příručka, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát

Právní překlady Karlovy Vary: Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Karlovy Vary: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy

Prezentační překlady Karlovy Vary: Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Karlovy Vary: Potvrzení o studiu, Apostila, Společenská smlouva, Plná moc, Odvolání, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Certifikát, Diplom, Zakladatelská listina, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Karlovy Vary: Firemní korespondence, Email, Dopis, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Karlovy Vary“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Karlovy Vary, Korektura Karlovy Vary, Odborné překlady Karlovy Vary, Právní překlady Karlovy Vary, Překladatelská agentura Karlovy Vary, Soudní překladatel Karlovy Vary, Soudní překlady Karlovy Vary, Technické překlady Karlovy Vary, Tlumočení Karlovy Vary, Překlady fancouzštiny Karlovy Vary, Překlady italštiny Karlovy Vary, Překlady maďarštiny Karlovy Vary, Překlady španělštiny Karlovy Vary, Překlady ukrajinštiny Karlovy Vary, Překlady arabštiny Karlovy Vary, Překlady běloruštiny Karlovy Vary, Překlady bulharštiny Karlovy Vary, Překlady chorvatštiny Karlovy Vary, Překlady danštiny Karlovy Vary, Překlady estonštiny Karlovy Vary, Překlady finštiny Karlovy Vary, Překlady holandštiny Karlovy Vary, Překlady japonštiny Karlovy Vary, Překlady litevštiny Karlovy Vary, Překlady lotyštiny Karlovy Vary, Překlady norštiny Karlovy Vary, Překlady portugalštiny Karlovy Vary, Překlady řečtiny Karlovy Vary, Překlady rumunštiny Karlovy Vary, Překlady slovinštiny Karlovy Vary, Překlady srbštiny Karlovy Vary, Překlady švédštiny Karlovy Vary, Překlady turečtiny Karlovy Vary, Překlady angličtiny Karlovy Vary, Překlady ruštiny Karlovy Vary, Překlady polštiny Karlovy Vary, Překlady němčiny Karlovy Vary