Expresní překlady Karlovy Vary

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karlovy Vary

Expresní překlad Karlovy Vary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karlovy Vary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karlovy Vary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karlovy Vary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karlovy Vary nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karlovy Vary: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Karlovy Vary: PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace

Technické překlady Karlovy Vary: Příručka, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Karlovy Vary: Videa, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Karlovy Vary: Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Karlovy Vary: Odvolání, Apostila, Živnostenský list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Oddací list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad