Překlady Kaplice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kaplice

Překlad Kaplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kaplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kaplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kaplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kaplice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kaplice: Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Právní překlady Kaplice: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva

Technické překlady Kaplice: Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Kaplice: Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Kaplice: Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Norma, Rodný list, Oddací list, Úmrtní list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Rozsudek

Všeobecné překlady Kaplice: Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kaplice, Korektura Kaplice, Odborné překlady Kaplice, Právní překlady Kaplice, Překladatelská agentura Kaplice, Soudní překladatel Kaplice, Soudní překlady Kaplice, Technické překlady Kaplice, Tlumočení Kaplice, Překlady fancouzštiny Kaplice, Překlady italštiny Kaplice, Překlady maďarštiny Kaplice, Překlady španělštiny Kaplice, Překlady ukrajinštiny Kaplice