Expresní překlady Kaplice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kaplice

Expresní překlad Kaplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kaplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kaplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kaplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kaplice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kaplice: Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Technické překlady Kaplice: Manuál, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy

Prezentační překlady Kaplice: Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Prezentace

Všeobecné překlady Kaplice: Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Kaplice: Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Kaplice: Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Společenská smlouva, Notářský zápis, Stanovy, Vysvědčení, Diplom, Rodný list, Certifikát, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Norma, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad