Překlady Kamenický Šenov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kamenický Šenov

Překlad Kamenický Šenov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kamenický Šenov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kamenický Šenov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kamenický Šenov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kamenický Šenov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kamenický Šenov: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Manuál

Právní překlady Kamenický Šenov: Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Kamenický Šenov: Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Knihy, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Kamenický Šenov: Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Kamenický Šenov: Plná moc, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Certifikát, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rodný list, Stanovy, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Úmrtní list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila

Ekonomické překlady Kamenický Šenov: Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kamenický Šenov, Korektura Kamenický Šenov, Odborné překlady Kamenický Šenov, Právní překlady Kamenický Šenov, Překladatelská agentura Kamenický Šenov, Soudní překladatel Kamenický Šenov, Soudní překlady Kamenický Šenov, Technické překlady Kamenický Šenov, Tlumočení Kamenický Šenov, Překlady fancouzštiny Kamenický Šenov, Překlady italštiny Kamenický Šenov, Překlady maďarštiny Kamenický Šenov, Překlady španělštiny Kamenický Šenov, Překlady ukrajinštiny Kamenický Šenov