Expresní překlady Kamenický Šenov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kamenický Šenov

Expresní překlad Kamenický Šenov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kamenický Šenov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kamenický Šenov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kamenický Šenov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kamenický Šenov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kamenický Šenov: Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné překlady Kamenický Šenov: Dopis, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy

Právní překlady Kamenický Šenov: Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Kamenický Šenov: Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Katalog, PPC reklama

Technické překlady Kamenický Šenov: Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Kamenický Šenov: Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Norma, Zakladatelská listina, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Apostila, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad