Překlady Kamenice nad Lipou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kamenice nad Lipou

Překlad Kamenice nad Lipou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kamenice nad Lipou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kamenice nad Lipou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kamenice nad Lipou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kamenice nad Lipou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kamenice nad Lipou: Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Kamenice nad Lipou: Odvolání, Stanovy, Rodný list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Společenská smlouva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Apostila, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list

Právní překlady Kamenice nad Lipou: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty

Prezentační překlady Kamenice nad Lipou: Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Katalog, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Kamenice nad Lipou: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy

Všeobecné překlady Kamenice nad Lipou: Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kamenice nad Lipou, Korektura Kamenice nad Lipou, Odborné překlady Kamenice nad Lipou, Právní překlady Kamenice nad Lipou, Překladatelská agentura Kamenice nad Lipou, Soudní překladatel Kamenice nad Lipou, Soudní překlady Kamenice nad Lipou, Technické překlady Kamenice nad Lipou, Tlumočení Kamenice nad Lipou, Překlady fancouzštiny Kamenice nad Lipou, Překlady italštiny Kamenice nad Lipou, Překlady maďarštiny Kamenice nad Lipou, Překlady španělštiny Kamenice nad Lipou, Překlady ukrajinštiny Kamenice nad Lipou