Expresní překlady Kamenice nad Lipou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kamenice nad Lipou

Expresní překlad Kamenice nad Lipou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kamenice nad Lipou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kamenice nad Lipou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kamenice nad Lipou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kamenice nad Lipou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kamenice nad Lipou: Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání

Prezentační překlady Kamenice nad Lipou: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Katalog, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články

Technické překlady Kamenice nad Lipou: Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Kamenice nad Lipou: Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Kamenice nad Lipou: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Kamenice nad Lipou: Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Apostila, Potvrzení o studiu, Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Plná moc, Norma, Revizní zpráva, Diplom, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad