Překlady Jistebnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jistebnice

Překlad Jistebnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jistebnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jistebnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jistebnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jistebnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jistebnice: Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Jistebnice: Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Certifikát, Živnostenský list, Norma, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rodný list, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad

Právní překlady Jistebnice: Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Jistebnice: Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Jistebnice: Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Životopisy

Prezentační překlady Jistebnice: Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jistebnice, Korektura Jistebnice, Odborné překlady Jistebnice, Právní překlady Jistebnice, Překladatelská agentura Jistebnice, Soudní překladatel Jistebnice, Soudní překlady Jistebnice, Technické překlady Jistebnice, Tlumočení Jistebnice, Překlady fancouzštiny Jistebnice, Překlady italštiny Jistebnice, Překlady maďarštiny Jistebnice, Překlady španělštiny Jistebnice, Překlady ukrajinštiny Jistebnice