Expresní překlady Jistebnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jistebnice

Expresní překlad Jistebnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jistebnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jistebnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jistebnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jistebnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jistebnice: Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama

Technické překlady Jistebnice: Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Jistebnice: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Jistebnice: Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Jistebnice: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Jistebnice: Diplom, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Stanovy, Potvrzení o studiu, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Společenská smlouva, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Oddací list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad