Překlady Jirkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jirkov

Překlad Jirkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jirkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jirkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jirkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jirkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Jirkov: Vědecké práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Dopis

Právní překlady Jirkov: Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Jirkov: Společenská smlouva, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Pracovní smlouva, Odvolání, Rozsudek, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list

Technické překlady Jirkov: Manuál, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití

Prezentační překlady Jirkov: Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog

Ekonomické překlady Jirkov: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jirkov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jirkov, Korektura Jirkov, Odborné překlady Jirkov, Právní překlady Jirkov, Překladatelská agentura Jirkov, Soudní překladatel Jirkov, Soudní překlady Jirkov, Technické překlady Jirkov, Tlumočení Jirkov, Překlady fancouzštiny Jirkov, Překlady italštiny Jirkov, Překlady maďarštiny Jirkov, Překlady španělštiny Jirkov, Překlady ukrajinštiny Jirkov, Překlady arabštiny Jirkov, Překlady běloruštiny Jirkov, Překlady bulharštiny Jirkov, Překlady chorvatštiny Jirkov, Překlady danštiny Jirkov, Překlady estonštiny Jirkov, Překlady finštiny Jirkov, Překlady holandštiny Jirkov, Překlady japonštiny Jirkov, Překlady litevštiny Jirkov, Překlady lotyštiny Jirkov, Překlady norštiny Jirkov, Překlady portugalštiny Jirkov, Překlady řečtiny Jirkov, Překlady rumunštiny Jirkov, Překlady slovinštiny Jirkov, Překlady srbštiny Jirkov, Překlady švédštiny Jirkov, Překlady turečtiny Jirkov, Překlady angličtiny Jirkov, Překlady ruštiny Jirkov, Překlady polštiny Jirkov, Překlady němčiny Jirkov