Expresní překlady Jirkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jirkov

Expresní překlad Jirkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jirkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jirkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jirkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jirkov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Jirkov: Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě

Právní překlady Jirkov: Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo

Prezentační překlady Jirkov: Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama

Ekonomické překlady Jirkov: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Jirkov: Živnostenský list, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Revizní zpráva, Plná moc, Certifikát, Oddací list, Norma

Všeobecné překlady Jirkov: Videa, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad