Překlady Jiříkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jiříkov

Překlad Jiříkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jiříkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jiříkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jiříkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jiříkov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Jiříkov: Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Právní překlady Jiříkov: Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Jiříkov: Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Apostila, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Notářský zápis, Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení o studiu

Ekonomické překlady Jiříkov: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Jiříkov: PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy

Všeobecné překlady Jiříkov: Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jiříkov, Korektura Jiříkov, Odborné překlady Jiříkov, Právní překlady Jiříkov, Překladatelská agentura Jiříkov, Soudní překladatel Jiříkov, Soudní překlady Jiříkov, Technické překlady Jiříkov, Tlumočení Jiříkov, Překlady fancouzštiny Jiříkov, Překlady italštiny Jiříkov, Překlady maďarštiny Jiříkov, Překlady španělštiny Jiříkov, Překlady ukrajinštiny Jiříkov