Expresní překlady Jiříkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jiříkov

Expresní překlad Jiříkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jiříkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jiříkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jiříkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jiříkov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jiříkov: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů

Právní překlady Jiříkov: Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Jiříkov: Odborný text, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití

Prezentační překlady Jiříkov: Reklama, Průvodce, Prezentace, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Jiříkov: Rodný list, Apostila, Oddací list, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rozsudek, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Plná moc, Norma, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Jiříkov: Novinové články, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad