Překlady Jílové u Prahy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jílové u Prahy

Překlad Jílové u Prahy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jílové u Prahy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jílové u Prahy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jílové u Prahy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jílové u Prahy nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Jílové u Prahy: Návod k použití, Příručka, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Jílové u Prahy: Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba

Ekonomické překlady Jílové u Prahy: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy

Prezentační překlady Jílové u Prahy: Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Knihy

Všeobecné překlady Jílové u Prahy: Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Jílové u Prahy: Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Apostila, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jílové u Prahy, Korektura Jílové u Prahy, Odborné překlady Jílové u Prahy, Právní překlady Jílové u Prahy, Překladatelská agentura Jílové u Prahy, Soudní překladatel Jílové u Prahy, Soudní překlady Jílové u Prahy, Technické překlady Jílové u Prahy, Tlumočení Jílové u Prahy, Překlady fancouzštiny Jílové u Prahy, Překlady italštiny Jílové u Prahy, Překlady maďarštiny Jílové u Prahy, Překlady španělštiny Jílové u Prahy, Překlady ukrajinštiny Jílové u Prahy , Překlady arabštiny Jílové u Prahy, Překlady běloruštiny Jílové u Prahy, Překlady bulharštiny Jílové u Prahy, Překlady chorvatštiny Jílové u Prahy, Překlady danštiny Jílové u Prahy, Překlady estonštiny Jílové u Prahy, Překlady finštiny Jílové u Prahy, Překlady holandštiny Jílové u Prahy, Překlady japonštiny Jílové u Prahy, Překlady litevštiny Jílové u Prahy, Překlady lotyštiny Jílové u Prahy, Překlady norštiny Jílové u Prahy, Překlady portugalštiny Jílové u Prahy, Překlady řečtiny Jílové u Prahy, Překlady rumunštiny Jílové u Prahy, Překlady slovinštiny Jílové u Prahy, Překlady srbštiny Jílové u Prahy, Překlady švédštiny Jílové u Prahy, Překlady turečtiny Jílové u Prahy