Expresní překlady Jílové u Prahy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jílové u Prahy

Expresní překlad Jílové u Prahy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jílové u Prahy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jílové u Prahy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jílové u Prahy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jílové u Prahy nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jílové u Prahy: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Jílové u Prahy: Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Jílové u Prahy: Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Jílové u Prahy: Pracovní smlouva, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Úmrtní list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Diplom, Odvolání, Zakladatelská listina, Norma, Revizní zpráva, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Jílové u Prahy: Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Jílové u Prahy: Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad