Překlady Jílové

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jílové

Překlad Jílové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jílové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jílové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jílové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jílové nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jílové: Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Jílové: Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Certifikát, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Jílové: Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rozsudek, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Plná moc, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Stanovy, Apostila, Certifikát, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Odvolání

Právní překlady Jílové: Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Jílové: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Dopis

Prezentační překlady Jílové: Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Katalog, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jílové, Korektura Jílové, Odborné překlady Jílové, Právní překlady Jílové, Překladatelská agentura Jílové, Soudní překladatel Jílové, Soudní překlady Jílové, Technické překlady Jílové, Tlumočení Jílové, Překlady fancouzštiny Jílové, Překlady italštiny Jílové, Překlady maďarštiny Jílové, Překlady španělštiny Jílové, Překlady ukrajinštiny Jílové