Expresní překlady Jílové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jílové

Expresní překlad Jílové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jílové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jílové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jílové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jílové nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jílové: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy

Právní překlady Jílové: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Jílové: Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití

Prezentační překlady Jílové: Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady Jílové: Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Jílové: Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Diplom, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Odvolání, Apostila, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rozsudek, Plná moc, Norma, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Rodný list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad