Překlady Jihlava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jihlava

Překlad Jihlava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jihlava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jihlava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jihlava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jihlava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Jihlava: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Jihlava: Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady Jihlava: Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Jihlava: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Certifikát, Odvolání, Diplom, Společenská smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Rozsudek, Apostila, Rodný list, Oddací list, Norma, Stanovy, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Jihlava: Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články

Prezentační překlady Jihlava: PPC reklama, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jihlava“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jihlava, Korektura Jihlava, Odborné překlady Jihlava, Právní překlady Jihlava, Překladatelská agentura Jihlava, Soudní překladatel Jihlava, Soudní překlady Jihlava, Technické překlady Jihlava, Tlumočení Jihlava, Překlady fancouzštiny Jihlava, Překlady italštiny Jihlava, Překlady maďarštiny Jihlava, Překlady španělštiny Jihlava, Překlady ukrajinštiny Jihlava, Překlady arabštiny Jihlava, Překlady běloruštiny Jihlava, Překlady bulharštiny Jihlava, Překlady chorvatštiny Jihlava, Překlady danštiny Jihlava, Překlady estonštiny Jihlava, Překlady finštiny Jihlava, Překlady holandštiny Jihlava, Překlady japonštiny Jihlava, Překlady litevštiny Jihlava, Překlady lotyštiny Jihlava, Překlady norštiny Jihlava, Překlady portugalštiny Jihlava, Překlady řečtiny Jihlava, Překlady rumunštiny Jihlava, Překlady slovinštiny Jihlava, Překlady srbštiny Jihlava, Překlady švédštiny Jihlava, Překlady turečtiny Jihlava, Překlady angličtiny Jihlava, Překlady ruštiny Jihlava, Překlady polštiny Jihlava, Překlady němčiny Jihlava