Překlady Jeseník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jeseník

Překlad Jeseník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jeseník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jeseník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jeseník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jeseník nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jeseník: Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Odborný text, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka

Ekonomické překlady Jeseník: Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Jeseník: Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty

Prezentační překlady Jeseník: Webové stránky, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Jeseník: Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Jeseník: Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Norma, Společenská smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Notářský zápis, Živnostenský list, Rodný list, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jeseník“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jeseník, Korektura Jeseník, Odborné překlady Jeseník, Právní překlady Jeseník, Překladatelská agentura Jeseník, Soudní překladatel Jeseník, Soudní překlady Jeseník, Technické překlady Jeseník, Tlumočení Jeseník, Překlady fancouzštiny Jeseník, Překlady italštiny Jeseník, Překlady maďarštiny Jeseník, Překlady španělštiny Jeseník, Překlady ukrajinštiny Jeseník, Překlady arabštiny Jeseník, Překlady běloruštiny Jeseník, Překlady bulharštiny Jeseník, Překlady chorvatštiny Jeseník, Překlady danštiny Jeseník, Překlady estonštiny Jeseník, Překlady finštiny Jeseník, Překlady holandštiny Jeseník, Překlady japonštiny Jeseník, Překlady litevštiny Jeseník, Překlady lotyštiny Jeseník, Překlady norštiny Jeseník, Překlady portugalštiny Jeseník, Překlady řečtiny Jeseník, Překlady rumunštiny Jeseník, Překlady slovinštiny Jeseník, Překlady srbštiny Jeseník, Překlady švédštiny Jeseník, Překlady turečtiny Jeseník, Překlady angličtiny Jeseník, Překlady ruštiny Jeseník, Překlady polštiny Jeseník, Překlady němčiny Jeseník