Expresní překlady Jeseník

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jeseník

Expresní překlad Jeseník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jeseník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jeseník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jeseník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jeseník nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Jeseník: Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Certifikát

Ekonomické překlady Jeseník: Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů

Prezentační překlady Jeseník: Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce

Právní překlady Jeseník: Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Jeseník: Diplomové práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Jeseník: Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Odvolání, Rodný list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Notářský zápis, Rozsudek, Stanovy, Norma, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad