Překlady Jemnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jemnice

Překlad Jemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jemnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jemnice: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Jemnice: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Norma, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Prezentační překlady Jemnice: Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Letáky

Právní překlady Jemnice: Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Jemnice: Apostila, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Plná moc, Norma, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Certifikát, Průkaz totožnosti, Stanovy, Oddací list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rozsudek

Všeobecné překlady Jemnice: Diplomové práce, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jemnice, Korektura Jemnice, Odborné překlady Jemnice, Právní překlady Jemnice, Překladatelská agentura Jemnice, Soudní překladatel Jemnice, Soudní překlady Jemnice, Technické překlady Jemnice, Tlumočení Jemnice, Překlady fancouzštiny Jemnice, Překlady italštiny Jemnice, Překlady maďarštiny Jemnice, Překlady španělštiny Jemnice, Překlady ukrajinštiny Jemnice