Expresní překlady Jemnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jemnice

Expresní překlad Jemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jemnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Jemnice: Abstrakt, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Životopisy

Prezentační překlady Jemnice: Průvodce, Katalog, Prezentace, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy

Právní překlady Jemnice: Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU

Technické překlady Jemnice: Certifikát, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Jemnice: Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Diplom, Společenská smlouva, Apostila, Stanovy, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Plná moc, Živnostenský list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Oddací list, Potvrzení o studiu

Ekonomické překlady Jemnice: Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad