Překlady Jaroměřice nad Rokytnou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou

Překlad Jaroměřice nad Rokytnou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jaroměřice nad Rokytnou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Prezentace, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky

Právní překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma

Ekonomické překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů

Všeobecné překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Stanovy, Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Plná moc, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Norma, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list, Odvolání, Diplom, Certifikát, Rodný list, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jaroměřice nad Rokytnou, Korektura Jaroměřice nad Rokytnou, Odborné překlady Jaroměřice nad Rokytnou, Právní překlady Jaroměřice nad Rokytnou, Překladatelská agentura Jaroměřice nad Rokytnou, Soudní překladatel Jaroměřice nad Rokytnou, Soudní překlady Jaroměřice nad Rokytnou, Technické překlady Jaroměřice nad Rokytnou, Tlumočení Jaroměřice nad Rokytnou, Překlady fancouzštiny Jaroměřice nad Rokytnou, Překlady italštiny Jaroměřice nad Rokytnou, Překlady maďarštiny Jaroměřice nad Rokytnou, Překlady španělštiny Jaroměřice nad Rokytnou, Překlady ukrajinštiny Jaroměřice nad Rokytnou