Expresní překlady Jaroměřice nad Rokytnou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou

Expresní překlad Jaroměřice nad Rokytnou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jaroměřice nad Rokytnou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře

Právní překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Certifikát, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Norma, Vysvědčení, Diplom, Živnostenský list, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Certifikát, Revizní zpráva, Apostila, Odvolání, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Rozsudek, Oddací list

Prezentační překlady Jaroměřice nad Rokytnou: Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad