Překlady Janské Lázně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janské Lázně

Překlad Janské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janské Lázně nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Janské Lázně: Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Norma, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Janské Lázně: Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Knihy, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Janské Lázně: Oddací list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Odvolání, Apostila, Plná moc

Právní překlady Janské Lázně: Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba

Ekonomické překlady Janské Lázně: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy

Všeobecné překlady Janské Lázně: Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Janské Lázně, Korektura Janské Lázně, Odborné překlady Janské Lázně, Právní překlady Janské Lázně, Překladatelská agentura Janské Lázně, Soudní překladatel Janské Lázně, Soudní překlady Janské Lázně, Technické překlady Janské Lázně, Tlumočení Janské Lázně, Překlady fancouzštiny Janské Lázně, Překlady italštiny Janské Lázně, Překlady maďarštiny Janské Lázně, Překlady španělštiny Janské Lázně, Překlady ukrajinštiny Janské Lázně