Expresní překlady Janské Lázně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janské Lázně

Expresní překlad Janské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janské Lázně nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Janské Lázně: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře

Právní překlady Janské Lázně: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Žaloba

Technické překlady Janské Lázně: Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Janské Lázně: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence

Prezentační překlady Janské Lázně: Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Janské Lázně: Průkaz totožnosti, Odvolání, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Diplom, Vysvědčení, Rodný list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Revizní zpráva, Vysvědčení, Norma, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Plná moc, Certifikát, Apostila, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad