Překlady Jablunkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablunkov

Překlad Jablunkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablunkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablunkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablunkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablunkov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jablunkov: Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Příručka

Právní překlady Jablunkov: Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Jablunkov: Letáky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Jablunkov: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy

Všeobecné překlady Jablunkov: Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Videa, Email, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Jablunkov: Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Plná moc, Soudní žaloba, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Certifikát, Apostila, Průkaz totožnosti, Oddací list, Rodný list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Stanovy, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Jablunkov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Jablunkov, Korektura Jablunkov, Odborné překlady Jablunkov, Právní překlady Jablunkov, Překladatelská agentura Jablunkov, Soudní překladatel Jablunkov, Soudní překlady Jablunkov, Technické překlady Jablunkov, Tlumočení Jablunkov, Překlady fancouzštiny Jablunkov, Překlady italštiny Jablunkov, Překlady maďarštiny Jablunkov, Překlady španělštiny Jablunkov, Překlady ukrajinštiny Jablunkov, Překlady arabštiny Jablunkov, Překlady běloruštiny Jablunkov, Překlady bulharštiny Jablunkov, Překlady chorvatštiny Jablunkov, Překlady danštiny Jablunkov, Překlady estonštiny Jablunkov, Překlady finštiny Jablunkov, Překlady holandštiny Jablunkov, Překlady japonštiny Jablunkov, Překlady litevštiny Jablunkov, Překlady lotyštiny Jablunkov, Překlady norštiny Jablunkov, Překlady portugalštiny Jablunkov, Překlady řečtiny Jablunkov, Překlady rumunštiny Jablunkov, Překlady slovinštiny Jablunkov, Překlady srbštiny Jablunkov, Překlady švédštiny Jablunkov, Překlady turečtiny Jablunkov, Překlady angličtiny Jablunkov, Překlady ruštiny Jablunkov, Překlady polštiny Jablunkov, Překlady němčiny Jablunkov