Expresní překlady Jablunkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablunkov

Expresní překlad Jablunkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablunkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablunkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablunkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablunkov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jablunkov: Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Norma

Právní překlady Jablunkov: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba

Ekonomické překlady Jablunkov: Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Prezentační překlady Jablunkov: Webové stránky, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Jablunkov: Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Úmrtní list, Stanovy, Rodný list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Potvrzení o studiu, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Apostila, Odvolání, Vysvědčení

Všeobecné překlady Jablunkov: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad