Překlady Jablonec nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Jizerou

Překlad Jablonec nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jablonec nad Jizerou: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Jablonec nad Jizerou: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Technické překlady Jablonec nad Jizerou: Certifikát, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Všeobecné překlady Jablonec nad Jizerou: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis

Prezentační překlady Jablonec nad Jizerou: Průvodce, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Katalog, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Jizerou: Plná moc, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Průkaz totožnosti, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablonec nad Jizerou, Korektura Jablonec nad Jizerou, Odborné překlady Jablonec nad Jizerou, Právní překlady Jablonec nad Jizerou, Překladatelská agentura Jablonec nad Jizerou, Soudní překladatel Jablonec nad Jizerou, Soudní překlady Jablonec nad Jizerou, Technické překlady Jablonec nad Jizerou, Tlumočení Jablonec nad Jizerou, Překlady fancouzštiny Jablonec nad Jizerou, Překlady italštiny Jablonec nad Jizerou, Překlady maďarštiny Jablonec nad Jizerou, Překlady španělštiny Jablonec nad Jizerou, Překlady ukrajinštiny Jablonec nad Jizerou