Expresní překlady Jablonec nad Jizerou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Jizerou

Expresní překlad Jablonec nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Jizerou nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jablonec nad Jizerou: Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Jablonec nad Jizerou: Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Jablonec nad Jizerou: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Jablonec nad Jizerou: Knihy, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama

Všeobecné překlady Jablonec nad Jizerou: Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Jizerou: Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Norma, Průkaz totožnosti, Diplom, Apostila, Oddací list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Plná moc, Rozsudek, Certifikát, Odvolání, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad