Překlady Ivančice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ivančice

Překlad Ivančice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ivančice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ivančice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ivančice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ivančice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Ivančice: Návod k obsluze, Manuál, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití

Právní překlady Ivančice: Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Všeobecné překlady Ivančice: Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce

Ekonomické překlady Ivančice: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Ivančice: Rodný list, Rozsudek, Soudní žaloba, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Norma, Pracovní smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Stanovy, Diplom, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Certifikát

Prezentační překlady Ivančice: Katalog, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ivančice, Korektura Ivančice, Odborné překlady Ivančice, Právní překlady Ivančice, Překladatelská agentura Ivančice, Soudní překladatel Ivančice, Soudní překlady Ivančice, Technické překlady Ivančice, Tlumočení Ivančice, Překlady fancouzštiny Ivančice, Překlady italštiny Ivančice, Překlady maďarštiny Ivančice, Překlady španělštiny Ivančice, Překlady ukrajinštiny Ivančice