Expresní překlady Ivančice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ivančice

Expresní překlad Ivančice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ivančice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ivančice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ivančice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ivančice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Ivančice: Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady Ivančice: Manuál, Norma, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady Ivančice: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Ivančice: Vysvědčení, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Plná moc, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Stanovy

Všeobecné překlady Ivančice: Email, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Prezentační překlady Ivančice: PPC reklama, Letáky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad