Překlady Humpolec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Humpolec

Překlad Humpolec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Humpolec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Humpolec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Humpolec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Humpolec nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Humpolec: Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Humpolec: Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma

Ekonomické překlady Humpolec: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Humpolec: Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Katalog

Všeobecné překlady Humpolec: Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Humpolec: Úmrtní list, Norma, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Zakladatelská listina, Oddací list, Živnostenský list, Rodný list, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Humpolec, Korektura Humpolec, Odborné překlady Humpolec, Právní překlady Humpolec, Překladatelská agentura Humpolec, Soudní překladatel Humpolec, Soudní překlady Humpolec, Technické překlady Humpolec, Tlumočení Humpolec, Překlady fancouzštiny Humpolec, Překlady italštiny Humpolec, Překlady maďarštiny Humpolec, Překlady španělštiny Humpolec, Překlady ukrajinštiny Humpolec , Překlady arabštiny Humpolec, Překlady běloruštiny Humpolec, Překlady bulharštiny Humpolec, Překlady chorvatštiny Humpolec, Překlady danštiny Humpolec, Překlady estonštiny Humpolec, Překlady finštiny Humpolec, Překlady holandštiny Humpolec, Překlady japonštiny Humpolec, Překlady litevštiny Humpolec, Překlady lotyštiny Humpolec, Překlady norštiny Humpolec, Překlady portugalštiny Humpolec, Překlady řečtiny Humpolec, Překlady rumunštiny Humpolec, Překlady slovinštiny Humpolec, Překlady srbštiny Humpolec, Překlady švédštiny Humpolec, Překlady turečtiny Humpolec