Expresní překlady Humpolec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Humpolec

Expresní překlad Humpolec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Humpolec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Humpolec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Humpolec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Humpolec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Humpolec: Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Humpolec: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Humpolec: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Humpolec: Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Humpolec: Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Certifikát, Rozsudek, Rodný list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Odvolání, Stanovy

Prezentační překlady Humpolec: Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Knihy, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad