Překlady Hronov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hronov

Překlad Hronov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hronov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hronov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hronov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hronov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hronov: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Technické překlady Hronov: Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva

Prezentační překlady Hronov: Knihy, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty

Právní překlady Hronov: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU

Všeobecné překlady Hronov: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Email, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Hronov: Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Norma, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Úmrtní list, Živnostenský list, Oddací list, Revizní zpráva, Apostila, Stanovy, Certifikát, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hronov, Korektura Hronov, Odborné překlady Hronov, Právní překlady Hronov, Překladatelská agentura Hronov, Soudní překladatel Hronov, Soudní překlady Hronov, Technické překlady Hronov, Tlumočení Hronov, Překlady fancouzštiny Hronov, Překlady italštiny Hronov, Překlady maďarštiny Hronov, Překlady španělštiny Hronov, Překlady ukrajinštiny Hronov