Expresní překlady Hronov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hronov

Expresní překlad Hronov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hronov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hronov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hronov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hronov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hronov: Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Norma

Prezentační překlady Hronov: Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Reklama, Knihy, Tiskoviny

Právní překlady Hronov: Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Všeobecné překlady Hronov: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Hronov: Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Odvolání, Apostila, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Norma

Ekonomické překlady Hronov: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad