Překlady Hrob

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrob

Překlad Hrob

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrob.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrob

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrob bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrob nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrob: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Odborný text, Technická zpráva

Právní překlady Hrob: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo

Ekonomické překlady Hrob: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie

Všeobecné překlady Hrob: Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hrob: Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Oddací list, Pracovní smlouva, Odvolání, Rodný list, Úmrtní list, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva

Prezentační překlady Hrob: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hrob, Korektura Hrob, Odborné překlady Hrob, Právní překlady Hrob, Překladatelská agentura Hrob, Soudní překladatel Hrob, Soudní překlady Hrob, Technické překlady Hrob, Tlumočení Hrob, Překlady fancouzštiny Hrob, Překlady italštiny Hrob, Překlady maďarštiny Hrob, Překlady španělštiny Hrob, Překlady ukrajinštiny Hrob