Expresní překlady Hrob

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrob

Expresní překlad Hrob

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrob.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrob

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrob bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrob nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hrob: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Hrob: Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání

Technické překlady Hrob: Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál

Prezentační překlady Hrob: Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Letáky

Všeobecné překlady Hrob: Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Hrob: Soudní žaloba, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Norma, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Oddací list, Rodný list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Certifikát, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad